Pracuji

BD-TOVA, s.r.o. a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
Představivost je důležitější než vědomosti. Albert Einstein
Prázdný košík
Přihlášení / registrace

Vážení zákazníci,
v souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schváleným v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018, Vás chceme informovat o zabezpečení a ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti BD-TOVA, s.r.o. www.bd-tova.

Zpracování osobních údajů:
Za účelem vyřízení a odeslání objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.
Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením objednávky (smlouvy) se nevyžaduje souhlas osoby.
Společnost BD-TOVA, s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné objednávky - kupní smlouvy.

Za účelem vyřízení a odeslání objednávky přes registraci a zřízení osobního účtu zákazníka zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.
Registrace a zřízení osobního účtu zákazníka slouží pro rychlejší a pohodlnější nákup na e-shopu firmy BD-TOVA, s.r.o..
Souhlas k vytvoření registrace a osobního účtu na www.eshop.bd-tova.cz je dobrovolný a máte právo souhlas kdykoliv odvolat proklikem přímo v registraci nebo formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu tova@bd-tova.cz.
V případě nesouhlasu budou Váš osobní účet a registrace s veškerými údaji vymazány.

V souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:

Společnost BD-TOVA, s.r.o zpracovává osobní údaje zákazníků poskytnuté v souvislosti s vyřízením různých dotazů a požadavků. Tyto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení daného dotazu nebo požadavku.
Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uplatněním reklamace výrobku se nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti BD-TOVA, s.r.o..

Za účelem rozesílání obchodních nabídek zpracováváme tyto osobní údaje:

e-mailovou adresu, přehled e-mailů, které jsme vám zaslali, údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a kdy jste jej odvolali.
Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvolané. I v případě souhlasu máte možnost v rámci každého e-mailu okamžitého zrušení zasílání nabídek a vyřazení e-mailové adresy z databáze.
Zasílání nabídek a zpracovávání osobních údajů budou do doby odvolání uděleného souhlasu.

Komu budeme Vaše údaje předávat?

Osobní údaje společnost BD-TOVA, s.r.o zpracovává sama, v případě, kdy je objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, předává je dopravní společnosti Geis nebo poštovním doručovatelům.
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu provozovatelé našich IT systémů:
Vaš prostor, s.r.o., se sídlem Brno, Poděbradova 4, IČO: 29294444
Bc. Tomáš Žák se sídlem Brno, Ant. Slavíka 1313/7, IČO: 70433810

Děti mladší 13 let

Děti mladší 13 let mohou nakupovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

https://eshop.bd-tova.cz/informace-cookies-piwik

Zpracování protokolových souborů

Společnost BD-TOVA, s.r.o. v rámci přístupu na webové stránky www.bd-tova.cz zpracovává protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám za účelem zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Zpracování těchto protokolových souborů provádí sama nebo pověří společnost Váš prostor , s.r.o. .
Zpracování následujících protokolových souborů, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti BD-TOVA, s.r.o. navštívil;
IP-adresa;
datum přístupu a doba přístupu;
přenášené skupiny dat;
údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Poučení o Vašich právech

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:
požadovat přístup k osobním údajům,
na opravu osobních údajů nebo na jejich výmaz,
na omezení zpracování osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
na přenositelnost osobních údajů,
podat stížnost u dozorového úřadu
máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu tova@bd-tova.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018

KONTAKT

BD-TOVA, s.r.o.
Jílkova 124,
615 00 Brno (vchod z ulice Filipínského)
Česká republika
tova@bd-tova.cz
+420 515 910 003, +420 702 191 751